COVID-19

 

Pandemia choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2 (zwanego potocznie „koronawirusem”) oddziałuje na każdą sferę naszego życia. Bezpośrednio wpływa też na wszystkie stosunki prawne. W wielu przypadkach koniecznie jest podjęcie szybkiej i zdecydowanej decyzji, dotyczącej naszych uprawnień i zobowiązań.  I jakkolwiek podejmując decyzję, w pierwszej kolejności mamy na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo (nasze oraz innych ludzi), to nie możemy zapominać, że nasze wybory wywołują i będą wywoływać w przyszłości w sferze naszych praw i obowiązków.

Odpowiadając na bieżące zapotrzebowanie na pomoc prawną w dobie COVID-19, MLT Kancelaria Adwokacka  we współpracy z Parrot- Legal Solution uruchamia projekt „COVID-19 Emergency”.

W ramach tego projektu nasi Eksperci zapewnią bieżącą pomoc prawną dla przedsiębiorców, podmiotów publicznych oraz osób fizycznych.

Udzielimy porad prawnych, sporządzimy projekty pism, przygotujemy opinie prawne, opracujemy projekty aktów prawnych, podejmiemy się reprezentacji.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w związku ze skutkami rozprzestrzeniającego się koronawirusa, to zachęcamy do kontaktu z MLT Kancelarią Adwokacką i Parrot – Legal Solution, za pomocną adresu e-mail: covid19@mlt-kancelaria.pl

Zapewnimy bieżącą pomoc i obsługę prawna dla przedsiębiorców, osób fizycznych oraz podmiotów publicznych w zakresie stosowania obowiązującego prawa, w tym w szczególności:

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym w szczególności wyjaśnimy, jakie uprawnienia i obowiązki przysługują pracodawcom i pracownikom,; o jakie świadczenia można się ubiegać; w jaki sposób stosować przepisy pracy itp.);

prawa zobowiązań (w tym w szczególności udzielimy wsparcia prawnego w zakresie: sposobu wykonywania umów; wywiązywania się z kontraktów; zmiany postanowień umów; dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy; ustalenia prawa do odszkodowania; renegocjacji postanowień umów; rozwiązania stosunków umownych; rozłożenia zobowiązań na raty; uzyskania prolongaty spłat itp.)

prawa podatkowego

prawa karnego

prawa zamówień publicznych

prawa upadłościowego i naprawczego

prawa administracyjnego

prawa procesowego (postępowania cywilnego, postępowania karnego i postępowania administracyjnego).

Kontakt mailowy: covid19@mlt-kancelaria.pl