MLT KANCELARIA ADWOKACKA Z KONINA

to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się kancelaria adwokacka z Konina, świadcząca pomoc prawną dla przedsiębiorców,  podmiotów publicznych oraz osób fizycznych.

Świadczona przez nas pomoc prawna polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, przygotowywaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz reprezentowaniu Klientów przed wszystkimi  władzami, urzędami, w tym przed urzędem skarbowym, organami administracji rządowej i samorządowej, organami ścigania, organami egzekucyjnymi, bankami, a także w stosunkach z innymi przedsiębiorcami oraz wszelkimi osobami prawnymi, osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Zapewniamy reprezentację we wszystkich postępowaniach sądowych rozpoznawanych w trybie procesowym jak i nieprocesowym, przed wszystkimi sądami powszechnymi (we wszystkich instancjach), przed Sądem Najwyższym oraz przed wszelkimi organami administracji (w tym odwoławczymi) i sądami administracyjnymi (włączając w to Naczelny Sąd Administracyjny).

Wychodząc naprzeciw problemom prawnym Klientów, MLT Kancelaria Adwokacka w Koninie zapewnia kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców i profesjonalną pomoc prawną dla osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego (np. umowy), prawa karnego, postępowania karnego, prawa rodzinnego (np. rozwód), prawa spadkowego (np. testament), prawa podatkowego (np. interpretacje podatkowe), prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa transportowego, prawa administracyjnego, zamówień publicznych, prawa upadłościowego, prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej (znak towarowy), prawa medycznego oraz prawa ubezpieczeniowego (np. odszkodowania).

Maria Ligęza – Turlakiewicz jako Adwokat Konin  (Prawnik Konin) specjalizuje się w prawie podatkowym, w szeroko rozumianym prawie gospodarczym oraz w prawie karnym. Opierając się na wiedzy merytorycznej uzyskanej na renomowanych polskich uczelniach, bazując na bogatym doświadczeniu zawodowym zdobywanym w czołowych polskich kancelariach prawnych, z najwyższą starannością dba o bezpieczeństwo prawne Klienta.

MLT Kancelaria Adwokacka z Konina współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi, syndykami masy upadłości, rzecznikami patentowymi, biegłymi oraz tłumaczami przysięgłymi terenie całego kraju.

W naszej pracy kierujemy się profesjonalizmem i rzetelnością oraz stosujemy standardy wynikające ze Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98 z późń. zm.).

 

prawa 2019 logo 200orly prawa_dyplom_małe